Oferta

Projekty indywidualne

 • Projekty budynków jednorodzinnych
 • Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • Projekty budynków usługowych
  (sklepy wielkopowierzchniowe, domy weselne, warsztaty, itp.)
 • Projekty osiedli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projekty budynków gospodarczych i garażowych,

Faza projektowa jest kluczowym etapem każdej inwestycji, także budowy własnego domu.
Pełnobranżowy projekt budowlany, stanowiący zwykle niewielki procent kosztów
budowy, decyduje o tym jaki budynek powstanie za Twoje oszczędności i w jakiej przestrzeni
będziesz mieszkać przez wiele lat.

Podejmując właściwe decyzje na tym etapie, w skali globalnej możemy wiele oszczędzić
na samej budowie, a później także na eksploatacji. Tylko dobrze przemyślany projekt indywidualny zagwarantuje, że optymalnie wykorzystasz zakupioną działkę, usytuowanie pomieszczeń względem stron świata będzie korzystne, a walory otoczenia, na których szczególnie Ci zależy - właściwie wyeksponowane.

Adaptacje

 • Punkt sprzedaży projektów typowych
 • Adaptacja projektu typowego 

Adaptacja projektu typowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora.

Proces adaptacji projektu typowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową. Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku - otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Gminy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych, a także sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych i pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji. Część dodatkowa to dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora.

Często z warunków położenia działki (usytuowanie względem stron świata, ukształtowanie terenu, nośność gruntu) wynika konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, na przykład innego rozmieszczenia okien lub umiejscowienia tarasu czy też dobudowanie garażu, zmienienie kąta nachylenia połaci dachu, zabezpieczenie przed szkodami górniczymi, dokonanie adaptacji konstrukcji więźby dachowej.

Alternatywą dla konieczności dokonania zmian w projekcie gotowym jest realizacja projektu indywidualnego.

Legalizacje

 • Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane i powykonawcze
 • Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Ekspertyzy oraz opinie techniczne
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Zagospodarowania terenu

Architekci mobilni

 • Skontaktuj się z nami i załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Do konsultacji z Nami skorzystaj z dostępnych form komunikacji tj. e-mail, facebook w celu wyceny usługi i przedstawienia harmonogramu prac. 

Wnętrza

Realizacja projektów wnętrz

Wykonawstwo

 • stan surowy obiektu
 • Instalacje ogrzewania
  (kotłownie, pompy ciepła, rekuperacje, itp.)
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • pokrycie dachu

Dla Twojej wygody zapewnimy kontakt do wszystkich wymaganych i sprawdzonych  wykonawców.